top of page

Technologia - Platforma

logo_rad.png

Smart IT for Healthcare

  • CAD - automatyczna detekcja guzków w płucach, analiza poprzednich badań, obliczanie m.in. VDT,  Vol, LungRADS, ilościowa analiza rozedmy i inne

  • standaryzacja danych z wielu ośrodków

  • archiwum danych osobowych (NDTK), analityka

  • integracja z systemami lokalnymi HIS/RIS/PACS

  • portal pacjenta - ankiety, wyniki i przypominanie o wizytach

mock1b_edited.jpg
icon-radpoint.png

Radpoint zapewnia szkolenie personelu oraz pomaga w dostosowaniu placówki do wymogów programu.

Po szkoleniu dostarczamy materiały szkoleniowe do późniejszego wykorzystania oraz stałe wsparcie zespołu Pomocy Technicznej - telefonicznie i mailowo/

Masz pytanie? 

bottom of page