top of page

Rada ds. Oceny i Ewaluacji Programu 

Nadzór nad programem sprawuje Rada ds. Oceny i Ewaluacji Programu powołana przez Ministerstwo Zdrowia.  

Do zadań Rady należy m.in.:
 

  • przedstawienie ogólnych wytycznych co do przygotowanych materiałów i akcji edukacyjno-promocyjnych;

  • ocena realizacji programu;

  • nadzór nad prowadzeniem systemu monitorowania uczestników szkoleń;

  • nadzór nad monitorowaniem zgłaszalności pacjentów do programu profilaktycznego;

  • liczba oraz powody rezygnacji z udziału w programie;

  • weryfikacja na podstawie wylosowanej grupy satysfakcji z uczestnictwa w programie;

  • monitorowanie mierników efektywności programu oraz analiza statystyczna i epidemiologiczna wyników programu;

  • współpraca naukowa i badawcza;

W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdego z ośrodków odpowiedzialnych za realizację programu w danym makroregionie. 

Przewodniczący regionów

M.Adamek.jpg

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Adamek

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Przewodniczący Rady

ProfOrlowski.jpeg

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie

profrzyman.png

Prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku

W skład Rady ds. Oceny i Ewaluacji Programu wchodzą przedstawiciele każdego z ośrodków odpowiedzialnych za realizację programu.

cezarypiwkowski2.jpeg

dr hab. n. med.
Cezary Piwkowski

Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

esierko.jpeg

dr hab. n. med.
Ewa Sierko

Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku

pawelrybojad.jpeg

dr hab. n. med.
Paweł Rybojad

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
SP ZOZ w Kielcach

Członkowie zespołu

Edyta-Szurowska-2.jpeg

Prof. dr hab. n. med.
Edyta Szurowska

Kierownik Zakładu Radiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku
 

 Gdański Uniwersytet Medyczny
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Projekt_PLUCA_fotSylwia-Mierzewska_5.jpe

dr n.med. Katarzyna Dziadziuszko

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku

Konsultant ds. diagnostyki NDTK

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

RAD_ - 1 (5).jpeg

Dr Paweł Bożek

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny


Konsultant ds. systemów IT
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr smorag.jpeg

dr n. med.
Leszek Smorąg

Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
SP 
ZOZ w Kielcach

bottom of page