top of page

Szkolenia online

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach organizuje szkolenia dla Personelu Medycznego, skierowane do: personelu medycznego lekarskiego (pulmonolodzy, lekarze POZ, radiolodzy), pielęgniarskiego oraz personelu pomocniczego (Koordynatorzy Opieki Medycznej).

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu Rekrutacji.

 Dokumentację zgłoszeniową należy wypełnić oraz przesłać zgodnie z instrukcją na stronie: pppszkolenia@sum.edu.pl

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

 2. Formularz przystąpienia do projektu wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu.

 3. Formularz zgłoszeniowy.

 4. Oświadczenie uczestnika projektu.

 5. Zgoda na uczestnictwo w projekcie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.
Pytania prosimy kierować na adres email:  pppszkolenia@sum.edu.pl

lcs_szkoleniax1.png

Harmonogram szkoleń:

 1. Epedemiologia raka płuca – struktura i funkcjonowanie programów przesiewowych

 2. Biologia raka płuca w aspekcie badań przesiewowych

 3. Diagnostyka i leczenie raka płuca – perspektywa torakochirurga

 4. Skrining raka płuca – przesłanki kliniczne, wyniki badań na świecie

 5. Skrining raka płuca w Polsce – program MZ WWRP

 6. Skrining raka płuca – perspektywa Narodowej Strategii Onkologicznej

bottom of page