top of page

Dla kogo jest program

Jeśli paliłeś/paliłaś papierosy przez wiele lat, możesz rozważyć poddanie się skriningowi raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK).

Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z korzyściami i działaniami ubocznymi skriningu.

 

Poniższy tekst ma służyć pomocą w przygotowaniu się do rozmowy z lekarzem lub pielęgniarką, którzy wyjaśnią Ci zasady skriningu raka płuca.

 

Włączenie do programu jest możliwe co najmniej 3 miesiące od zachorowania na COVID-19.

Z programu możesz skorzystać jeśli

Masz  50 - 74 lat

11.png

Palisz nałogowo

lub niedawno rzuciłeś/aś palenie

8.png

W dodatku:

9.png
10.png
 • z uwagi na wykonywany zawód byłeś/aś narażony/a na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy (np. hutnicy, pracownicy przemysłu elektronicznego i elektrowni oraz górnicy)
 • byłeś narażony/a na radon
 • chorowałeś/aś na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego
 • ktoś z Twojej bezpośredniej rodziny (pierwszego stopnia) miał raka płuca
 • chorujesz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).
 • Nie masz objawów raka płuca a Twój stan ogólny (WHO/ECOG/Zubrod) lub schorzenia towarzyszące nie wykluczają diagnostyki inwazyjnej i zabiegów operacyjnych.

Korzyści dla Ciebie:

 • Program jest realizowany z funduszy UE we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - nic nie zapłacisz za wizyty i badanie, jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do programu.

 • Wyniki badania omówisz z lekarzem specjalistą w ramach bezpłatnej wizyty.

 • W przypadku wykrycia zmian wymagających dalszej diagnostyki zostaniesz objęty fachową pomocą specjalistyczną.

 • W przypadku wykrycia innych chorób układu oddechowego bądź układu krążenia możliwych do wykrycia za pomocą NDTK zostaniesz poinformowany/a odnośnie zalecanych konsultacji u innych specjalistów. 

 • Otrzymasz porady antytytoniowe.

Nie zaleca się skriningu w kierunku raka płuca osobom, które:

Musisz wiedzieć, że istnieją potencjalne wady skriningu raka płuca:

 • nie wyrażają zgody na diagnostykę inwazyjną (np. biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej) lub leczenie operacyjne

 • z powodu chorób przewlekłych nie mogą być poddane operacji

PACZKOLATA

=

 • badanie może pokazać wyniki fałszywie dodatnie, wymagające niepotrzebnej dodatkowej diagnostyki (nie każdy guzek jest rakiem płuca)*

 • nadrozpoznawalność - skrining może wykryć raka płuca, który niewykryty nie spowodowałby objawów i nie byłby przyczyną śmierci pacjenta

 • ekspozycja na promienie rentgenowskie - nie wiadomo, jak coroczne badania tomograficzne wpływają na zdrowie. 

* Jeżeli masz dodatni wynik testu (guzek płuca), a kolejne tomografie i wynik biopsji nie potwierdzą raka płuca, nie oznacza to, iż w przyszłości nie zachorujesz. Dlatego ważne jest, by skonsultować się ze swoim lekarzem i ustalić celowość corocznego skriningu.

Więcej niż 8 na 10 przypadków raka płuca jest spowodowanych paleniem tytoniu. Skrining raka płuca nie zastępuje rzucenia palenia.

Pamiętaj - najlepszym sposobem, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuca, jest zaprzestanie palenia.

Jeśl palisz, zgłoś się do poradni antynikotynowej lub sprawdź naszą podstronę:

walknman.png
bottom of page