top of page
Lekarz za pomocą cyfrowego Tablet
Informacja dotycząca zakończonego programu przesiewowego w kierunku raka płuca i planów jego kontynuowania

Na forum Parlamentu RP oraz Ministerstwa Zdrowia czynione są starania o kontynuację programu unijnego z polskich źródeł finansowania.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030

  • Zmiany w podpunkcie 11.5 oraz podpunkcie 16.2 załącznika do uchwały numer 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku dotyczącej przyjęcia programu wieloletniego o nazwie Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 (Monitor Polski z roku 2022, pozycja 814 i 1262) - zmiany te zostały wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji.

Wersja ze zmianą z 13 marca 2024 r.:

11.5 Od 2021 r. będziemy prowadzić program badań w kierunku wykrywania raka płuca, od 2025 r. wprowadzimy finansowany ze środków publicznych (NFZ) program badań przesiewowych, w grupach wysokiego ryzyka w kierunku wykrywania nowotworów płuca, a w 2028 r. wprowadzimy finansowany ze środków publicznych (NFZ) program badań przesiewowych, w grupach wysokiego ryzyka w kierunku wykrywania nowotworów gruczołu krokowego.

 

16.2 Do końca 2024 r. wypracujemy zasady gromadzenia i analizy danych dotyczących innowacyjnych terapii stosowanych w Polsce.

Hands holding image of lungs

O programie

ministry logo

Rak płuc to największy zabójca spośród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany na wczesnym etapie.

 

Dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK), który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie.

Badania przesiewowe ratują życie!

Dla osób anglojęzycznych zamieszczamy linki do GO2 Foundation for Lung Cancer (GO2FfLuCa) (poprzednio: Lung Cancer Alliance (LCA)), która jest największą organizacją pacjencką na świecie zajmującą się rakiem płuca.

Łączą nas lata współpracy.

Aktualności

bottom of page